bgERP.com

Мониторинг » GPS


За да се осигури транспортна обезпеченост на дейността и да се оптимизират разходите за транспорт, в bgERP е интегриран модул Проследяване, чрез който по всяко време е възможно да се установи местоположението на превозните средства на фирмата.

За целта е необходимо на превозните средства да бъдат монтирани GPS тракери и да бъде инсталиран пакетът tracking:

tark-pak-jpg-mnid-1

С бутон Настройка в изгледа на пакета се отваря форма, от която да се настроят параметри за модула:

nastrotrak-jpg-x9hz

По подразбиране, след инсталиране на пакета в меню Мониторинг се визуализира модул Проследяване. Информацията в модула е разделена в две страници (таба). В страница Автомобили се описват всички тракер устройства и автомобила към който са прикрепени:

addmashine-jpg-q603

Това става от формата, зареждана с бутон Нов запис в страницата:

addformmash-jpg-0niu

Страница Лог извежда актуална информация за местонахождението на всяко превозно средство, подавана от тракинг устройството, което е прикрепено към него:

log-trake-jpg-06f9

С филтъра в страницата е възможно да бъдат извеждани данни по автомобил, водач, период на засичане и в различни комбинации между тях.