bgERP.com

Мониторинг » М2М


Модулът за Mониторинг на оборудване М2М на bgERP осигурява следните възможности:

 • дефиниране и управление на сензори от всякакъв тип:

   
senzoritetab-jpg-q2wg

 • дефиниране на произволен набор от параметри, поддържани от използваните сензори:

   
param1-jpg-xru9
param2-jpg-r3v4

 • поддържане на регистър на отчетените стойности:

   
pokatable-jpg-ypa5

 • контрол на показанията посредством генериране на графики:

   
pakaline-jpg-vz3b

 • съобщения и аларми:

   
alarmata-jpg-auh2

... и известяване чрез съобщения в системата или SMS за критични стойности.