bgERP.com

Настройка на известяването


Известията в bgERP са основен инструмент, както за работата на системата, така и за осъществяване на вътрешната комуникация между потребителите. Понякога техният брой може да стане значителен, което да затормозява работата. Още по неприятно е когато се получават известия за събития и проекти, които не представляват интерес за определен потребител, но той е споделен в тях. За оптимизиране на начина на известяване всеки потребител трябва да настрои папките и нишките, които са важни за него и от които желае да получава известия.

Обща настройка

Бутон Персонализиране в изгледа на потребителския профил, зарежда форма, от която всеки потребител може да направи свои настройки за получаване или не на известия:

personali-jpg-rhn3

Зададените оттук настройки на известяване се прилагат за цялата система и са с най-нисък приоритет. Можем да спрем известията от цялата система, а да настроим отделни папки и нишки, от които желаем да получаваме известия. Съществува възможност за избор на видове документи, за които задължително да се получават известия, дори и при спряно известяване.

Настройки за известяване на папка и нишка

За всяка папка, до която има достъп (това са папките на които е отговорник, и които са му споделени) потребителят може да зададе собствени настройки. Това става от бутон Настройки в папката:

razni2-png-bugh

Зарежда се следната форма:

razni1-png-gt3k

От тук е възможно:
 • Да се зададе или спре получаването на известия при нова тема.
 • Да се зададе или спре получаването на известия при нов документ в нишка от папката;
 • Да се настрои по колко теми на страница да се показват;
 • По какъв начин да са подредени;
 • От какъв имейл адрес ще се изпращат създадените от него имейли в тази папка;
 • за кои документи да показват бързи бутони в папката.

   
Чрез настройките на известията потребителят може да спре известията от споделени проекти(папки), които не го интересуват. По същия начин в папка, до която има достъп, но не му е споделена той може да зададе получаване на известия при добавяне на нова тема или при добавяне на документ в нишка от папката (абониране за папка).

По подобен начин се извършва и абонирането за нишка. От бутон Настройки в нишка, до която потребителят има достъп, той може да избере да бъде ли уведомяван или не, при добавяне на нов документ в нишката (абониране за нишка).

hi6not-jpg-6eiz

Ако е зададено уведомяване, потребителят ще получава известия при добавянето на документи в нишката:

notiisex-png-k04g

С клик върху полученото известие може да се зареди добавеният документ и всички документи в нишката:

allni6-png-0pxy

Абонирането за нишка е с по-висок приоритет от абонирането за папка, т.е. ако сме избрали получаване на известия за нишка в папка и сме спрели известията от папката, ще получаваме известия само за избраната нишка.

"Абонирането" за папка/нишка позволява да се получава веднага информация за една сделка, събитие, процес и т.н. на всеки етап от развитието им, дори и когато реализацията им е свързана със създаването на множество и различни документи от различни потребители.

Настройка от известие

За улесняване на работата с известията са създадени и други възможности. Клик с десен бутон на мишката върху известие зарежда списък с допълнителни бутони:

region-png-9hkr

 • Бутон Отвори в нов таб позволява известието да се отвори в нов таб на браузъра.
 • Бутон Запознаване има само в неотваряните известия. Той отваря известиeто в текущата страница и не го маркира като прочетено.
 • Бутон Маркиране/Отмаркиране позволява прочетено известие да бъде маркирано отново с удебелен шрифт.
 • Бутон Отписване служи за спиране на известяванията от нишката.
 • Бутон Настройка зарежда форма, от която може да се настрои известяването за папката или нишката, от която идва известието:

   
izvesime-jpg-zvrs