bgERP.com

Логистика » Склад

store
Модул Склад осигурява пълнофункционално централизирано управление на на складово стопанство на фирмата.

Дефиниране на Складове

Стартирането на модула става oт меню Логистика » Склад . Зарежда се Списък на складовете, до които има достъп текущият потребител, и с които има право да работи:

SklaD-png-xhlt

Изборът на склад, в който ще се работи (активен склад) става чрез бутона Избор на реда на съответния склад в таблицата. Ако даден потребител има права за работа с повече от един склад, смяната на активния склад, става чрез кликване на бутона Избор на склада, който желае да активира. При новия избор, активния до момента склад, се деактивира.

В същата страница чрез бутона Нов запис се зарежда форма за добавяне на нов Склад:

FSkla55-png-pm6r
FSkla66-png-wjdn

Задължителните за попълване, при създаването на нов склад, са полетата:
  • Име: - текстово (буквено - цифрово) наименование на склада;
  • Потребители в секция Контиране на документи - от регистрираните в системата потребители се избират лицата, които ще имат право да контират складови документи;

     
Полетата и секциите:
  • Коментар: - за въвеждане на допълнителна информация и коментари за съответния склад в свободен текст;
  • Използване в документи - потребители с достъп до складови документи;
  • Товарачи: - за избор от регистрираните в системата потребители, които ще могат да поемат и приключват наредените движения на палетите;
  • Локация - за добавяне на местоположение;
са незадължителни, но препоръчителни за попълване, от гледна точка на предоставянето на по-пълна информация за склада.

За всеки създаден склад автоматично се създава перо в номенклатура Складове на счетоводната подсистема на bgERP. Дефинираният Склад е корица на папка:

korSjka-png-7aab

Редактиране на склад е възможно от бутон Редакция в корицата или от бутона за редакция на реда на желания склад в таб Складове:

rediskq-png-1m3a

Формата за редактиране е идентична с формата за добавяне.

Страница Наличности от модул Склад извежда справка за наличностите. Добавени са филтри чрез които артикулите могат да се групират по различни критерии и комбинации между тях.

NalSka-png-3umo

bgERP осигурява информация за наличностите за произволно зададен период от време (хоризонт). Желаният период се въвежда от филтъра Хоризонт. В изгледа на склада или в таб наличности се извежда текущата наличност от артикула, заедно с очакваните му движения, според съставените складови документи в състояние Заявка за избрания период. С посочване на иконката за информация, може да се види по кой документ се очаква да постъпят или са запазени количества. Филтър Хоризонт е включен и в корицата на всеки склад.

Страницата Документи e предназначена за оперативна работа и регистър на складови документи:

DpkSk-png-o90s

В Складиране и транспорт е показано как се работи в страницата и как се създават различните складови документи.