bgERP.com

Логистика » Партиди


В bgERP е включена и възможност за следене на закупуваните, произвеждани и продавани артикули по партиди и серийни номера. За целта е необходимо да се инсталира пакета batch:

batch-jpg-q9nv

След инсталирането му в Меню Логистика се визуализира модул Партиди. Съдържанието му е разделено в три страници (таба).

Партиди

В тази страница се дефинират партидите, по които ще се следят желаните артикули. Първият минитаб Артикули показва списък на артикулите, за които е зададено поддържане на партидност:

aetikule-jpg-vhq0

С бутон Нов запис може да се зареди форма и да се зададе партидност и на други артикули:

adartiti-1-jpg-lscn

Избира се желаният артикул, а в поле Дефиниция се избира каква дефиниция за партида ще се прилага към него.

Дефинираните видовете партиди формират съдържанието на втория минитаб Видове:

vidoparty-jpg-etlm

Тук също има бутон Нов запис, който зарежда форма за дефиниране на нови партиди:

formavid-jpg-udt4

Във формата от падащия списък се избира желаният вид за дефиницията и ѝ се дава име.

Движения

Тук се съдържа информация за движенията по партидите на артикулите. Добавен е филтър за търсене на информация по различни показатели - по партида, склад, артикул, период или в комбинации между тях:

partymoves-jpeg-zboe

В списъка са включени и връзки към документите, с които е извършено движението.

Наличности

При стартиране на модул Партиди по подразбиране се зарежда страница (таб) Наличности. Тук са изведени текущите наличности от артикули по партиди:

nali4no-jpg-jlc3