bgERP.com

Експедиране и получаване


Страницата Документи - Логистика » Склад » Документи e предназначена за създаване и регистър на складови документи - експедиционни нареждания и складови разписки, както и за създаване за документи за вътрешно - складов трансфер. В таба са налични шест изгледа достъпни чрез минитабовете Чакащи, Експедиции, Получавания, Трансфери Отговорно пазене и Инвентаризация.

Таб Експедиции зарежда списък с връзки към създадените от модула за Продажба експедиционни нареждания:

DajSt-png-xylo

Документите, които не са контирани (чернови и заявки) са с различен цвят. Потребител с права за контиране за съответен склад може оттук да зареди черновата или заявката и да редактира или контира складовия документ

Същата функция изпълнява и страницата Получавания. Тук се регистрират издадените в модула Доставка складови разписки, с които се приемат артикулите в склада:

PolSt-png-83id