bgERP.com

Добавяне връзки в документ


Много често между документите и файловете в системата има се налага свързаност. Събирането на документите по даден бизнес-процес в нишки е удобно, но не е достатъчно, когато той има разклонения. Най-често срещаните връзки между документи в bgERP се създават с конкретни бутони: например от една Продажба може лесно да се създаде Експедиционно нареждане, Приходен банков документ, Задание за производство и т.н. Понякога обаче се налага да се създават връзки между документи, които са специфични за дадена фирма и не са отразени в общия работен поток на bgERP. Например:
  • връзка между Входяща фактура и файл, съдържащ информация за безопасност на продуктите закупени с нея;
  • връзка между Входящ имейл от клиент със Сигнал за рекламация в система за поддържане на качеството;
  • създаване на задача към външен под-доставчик, от Задание за производство.

     
В bgERP е включена възможност в документите да се добавят връзки към други документи и файлове. За тази цел в изгледа на всеки документа е изведен бутон Връзка:

zada4aLom-png-bygp

С него зареждаме форма, чрез която можем да изберем каква връзка да добавим в документа. Можем да избираме от съществуващ документ, файл, да поставим таг или да създадем нов документ, който да свържем с текущия:

izborvr-png-dmki

При избор на съществуващ документ се зарежда съветник за намиране на документа:

vrazfail-png-0b7p

Изборът на връзка с файл зарежда познатата форма за избор на файл, където можем да качим файл в системата, да изберем файл от URL или да изберем някои от качените в системата файлове:

isfaail-jpg-jrup

Когато ще създаваме нов документ се зарежда форма за вида на документа и папката в която да се създаде:

neydokvraz-jpg-drqr

Може да се добавят и тагове (маркери) в документа:

tagvra-jpg-c7et

По такъв начин в текущия документ имаме връзка към всички останали документи, които ще са ни необходими независимо къде в системата се намират:

afterlinc-png-qyob

Затваряне на нишки

Свързването на документи има и други приложения. Например често в някои нишки, по които няма да има повече развитие се съдържа нужна информация. За да не държим постоянно нишките отворени, за да са лесни за намиране, си създаваме документ (бележка, задача или друг) в който добавяме връзка към интересуващият ни документ. На документа си можем да дадем говорещо (подсещащо име). Когато това е направено нишката може да се затвори. Целта ни е да останат отворени само нишките по които действително се работи в момента.

Отлагане от Известие

Същия инструмент се използва, когато отворим Известие, но не можем или не трябва веднага да реагираме и искаме да отложим работата по него за по-късно. Отваряме документа в известието и добавяме в него връзка към нов документ Задача или Напомняне, като задаваме за начало времето когато ще работим по проблема. При стартирането на задачата или напомнянето ще се върнем към документа, по който ще работим. Така отпада опасността нещо да бъде пропуснато, забравено и в крайна сметка несвършено. По-важните неща, които трябва да се изпълнят в бъдещето се включват в Отложени задачи.