bgERP.com

Задачи и проекти


Задачите в bgERP са документ за планиране и/или възлагане на определено действие. В тях се отразява неговото развитие и се изисква отчет за състоянието и степента на изпълнението му. Те са свързани с конкретни моменти във времето. Множество детайлни задачи, предназначени за постигане на определена цел, могат да бъдат обособени в проект.

В тази глава от документацията имате възможност да се запознаете със:


Вижте и видео урока за работа с проекти и задачи в bgERP: