bgERP.com

Циркулярни писма


Работата с циркулярни писма е аналогична на тази с циркулярни имейли. Създава се списък от контрагенти до които ще се изпраща писмото. Форма за създаване на циркулярно писмо може да се зарежди с бутон Нов запис в страница (таб) Циркулярни писма на модул Разпращане:

newlet-jpg-sfm6

Във формата за създаване на списък са посочени препоръчителните за използване в писмо полета:

pispispi-jpg-c0qd

Във формата за създаване на циркулярно писмо са добавени секции за заглавие и избор на шаблон за печат:

pismoform-jpg-0onu
pismofo2-jpg-lsqb

След активиране на писмото се зарежда екран за Старт на печат, в който се указва колко писма да бъдат отпечатани едновременно. Под екрана за старт е показано писмото, персонализирано с данните на първия контакт от списъка:

sendleter-jpg-nbsj

Бутон Запис активира писмото и стартира разпечатването му.

Циркулярни имейли, писма, списъци за разпращане могат да се създават и в папки от тип Проект, чрез документният модел на bgERP в група "Циркулярни" и избор на съответния бутон от потребители с роля ceo или blast:

circirpis-jpg-61m3