bgERP.com

Циркулярни имейли


Създаване на шаблон за циркулярен имейл

От меню: Указател » Разпращане » Имейли:

meilcirktable-png-c2z2

с бутон: Циркулярен имейл се зарежда форма за създаване на циркулярен имейл. Във формата за създаване се избират списъкът за изпращане - до който, и имейл адресът - от който, ще се изпраща писмото:

cirmeilone-jpg-jg9e
cirkmail2-jpg-he7h

В полетата "Относно" и "Съобщение", както и в тези от секция "Адресат" могат да бъдат използвани шаблони (от типа: [#company#], [#place#] и др.). Използването на шаблони позволява персонализиране на всяко от изпратените в последствие писма.

Допустими са само шаблоните, които сме маркирали за използване (изтрили сме знака " # " пред желаното за използване Поле) във формата за създаване на циркулярни контакти (списъка за изпращане). По подразбиране в адресната част на формата за създаване на имейла са заредени полетата от избрания списък

С бутон Чернова, създаденият по този начин нов Циркулярен имейл, се записва като начало на нова нишка в папка "Циркулярни имейли" в състояние "Чернова". Така записан имейлът може да бъде редактиран при нужда:

cirmeil4er-png-k8zo

Изпращане на циркулярен имейл

За да се изпрати циркулярният имейл трябва да бъде активиран с бутон Активиране в черновата. Зарежда се форма за Стартиране на масово разпращане. В нея се задават броя на изпращанията в минута и евентуално - дни и/или часове за начало и край на изпращанията:

ciri-png-u3dr

Под формата е изведен предварителен изглед (preview). В него е показан е примерен имейл, попълнен и персонализиран с данните на първия получател от списъка. Натискането на бутона Запис потвърждава циркулярния имейл, и ако няма зададено време за начало - стартира изпращанията.

Циркулярен имейл до група от Визитника

За улесняване на разпращането, когато циркулярният имейл трябва да бъде изпратен до контрагентите от дадена група на Визитника, не се налага предварителното създаване на списък за разпращане. Създаването на циркулярния имейл може да започне направо от бутона Циркулярен имейл в изгледа на групата.

grupimale-jpg-w3k4

Зарежда се диалог за избор на фирми или лица от групата, на които ще се изпрати имейла. По описания начин се подготвя имейл и се изпраща до избраните контакти.