bgERP.com

Транспортна услуга


bgERP позволява за извършвана транспортна дейност да се създават специфични артикули-услуги, в които се конкретизират параметрите на транспорта и товара. За целта е необходимо да бъде инсталиран пакетът transsrv:

transsrvpak-jpg-uc7m

Той добавя допълнителна функционалност за създаване на артикул от вида Транспортна услуга. Най често транспортните услуги са частни артикули (на контрагенти) и се създават в папката на контрагента. С бутон Нов ... се стартира документния модел и се избира Артикул в група Производство. От падащия списък в поле Вид избираме Транспортна услуга. Зарежда се форма за създаване на артикул-Транспортна услуга:

natovari-jpg-wnhh
juslu2-jpg-ayb3
tuslu3-jpg-25k1

В нея са предвидени полета, където да бъдат описани параметрите на сделката за транспорт - местата за товарене и разтоварване, информация за товара, сроковете за товарене и доставка. Попълнената форма се записва с бутон Запис:

artikutrans-png-rcue

За продажбата на транспортни услуги е добавен и шаблон за договор за транспорт. Когато при създаване на продажба бъде избран този шаблон сделката за продажба изглежда така:

dgotrans-png-zwe2

Създаването на артикул - Транспортна услуга може да започне и от бутон Създай в черновите на Оферта и Сделка за продажба. Той зарежда формата за създаване на артикул, в която избираме той да е от вида Транспортна услуга. В тази форма е добавено и поле за цена.