bgERP.com

Модули в менюто "Търговия"


Меню "Търговия" включва модулите:
 

Търговия » Продажби

Модул Продажби на bgERP предоставя цялата необходима функционалност за реализирането на процеса по продажби на продукти и услуги от страна на фирмата. Модулът поддържа регистър на издадените документи и в него могат да бъдат генерирани всички взаимно свързани търговски документи, обслужващи процеса на продажба.

Търговия » POS

Тук са обхванати дейностите по извършване и отчитане на продажбите на крайни клиенти, най-често на дребно, когато за продажбите се издава документ от фискално устройство.