bgERP.com

Създаване на уеб сайт


В bgERP е интегрирана подсистема, чрез която лесно и удобно може да се създаде и поддържа корпоративен сайт. Инструментите необходими за това са включени в меню Сайт.

При инсталацията на системата се създава страницата за вход попълнена със стандартна, заложена в инсталатора тема:

tema-1-jpg-0pa0

След вход в системата потребители с роля admin, ceo и смs могат да персонализират темата и да започнат да добавят във външния изглед елементи за създаване на фирмен сайт. Стартира се меню Сайт. При отваряне на менюто по подразбиране се зарежда първата страница на модул СМS Домейни откъдето се избира текущият домейн в който ще се работи:

domdom-jpg-7awu

С бутона за редакция пред името на домейна може да се зареди форма откъдето да се направят настройки на външния вид на сайта, които да променят заредената стандартна тема:

dom1-jpg-5xnd
dom2-jpg-ur7t

Оттук е възможно да се зададе заглавие на сайта и да се зададат цветове, които да се използват в темата. Могат да се вмъкнат изображения, които да се използват за "шапка" на сайта (ако се зададат повече от едно изображения е възможно настройване на периодично превключване между тях):

shange-izgled-jpg-n0ae

В системата е възможно поддържането на няколко домейна, които могат да бъдат с различен изглед. Създаването на нов домейн е възможно от бутон Нов запис в таб Домейни, който зарежда празна същата форма.

За да бъде попълнено съдържанието на сайта е необходимо да бъде създадено меню за него. Това е възможно от таб Меню в модул СМS. Менюто на сайта е организатор на информацията и в него се създават връзки към отделните материали в сайта:

menukomple-jpg-8pis

С бутон Нов запис зареждаме форма, посредством която създаваме елементите на менюто:

Menu1zap-jpg-ob86

След като сме съставили меню е възможно неговото попълване с различни статии. Създаването на статия става от таб Статии:

statmenu-jpg-v4xx

Бутоните пред името на статиите позволяват техният преглед и редактиране. От колона Видимост можем да скриваме и показваме желана статия. С бутон Нов запис зареждаме форма за създаване на нова статия:

sttiq-jpg-n0qy

Чрез номерацията на статията и избора на меню определяме къде и от какво ниво ще се визуализира статията в сайта. Във формата за въвеждане на текст е възможно да се използва цялата функционалност на редактора за писане на текст.

site-new-jpg-yjk5

Във всеки един момент съдържанието на сайта може да бъде променяно и обновявано. За статиите в сайта се поддържа версионизиране, като всяка промяна се записва в следваща версия. Връзки към избрани статии могат да се добавят във футъра (долната част) на сайта. В сайта могат да се създадат блог и форум, както и да се вмъкват различни елементи от системата, които динамично да се променят според текущото си състояние. Възможни са настройки за връзка със социални мрежи и проследяване на посещенията. По-подробно допълнителните възможности, които създава интегрираната в bgERP система за управление на корпоративен сайт са разгледани в Уеб сайт.