bgERP.com

Напомняния


Напомнянията в bgERP са документ - подобен на задачите, но значително опростени по отношение на функциите, които изпълняват - при тях липсват прогрес и проследяемост на възложените действия. В същото време предоставят по-голяма гъвкавост и възможности във връзка с основното си предназначение - известяване преди събитието, периодични известия, действия при активиране и т.н. Напомнянето може да бъде самостоятелен документ - начало на нишка.

Страница Напомняния на Календара показва всички Напомняния, създадени от текущия потребител, както и тези, на които той е отговорник (които са му споделени).

pomnim-png-wk1q

Подобно на задачите, ново напомняне може да бъде създадено:
  • от менюто: Указател » Календар » Напомняния и бутон Нов запис;
  • от бутона Нов ... във всяка папка от тип Проект и бутон Напомняне в група "Общи";
  • от бутон Напомняне във всяка нишка на документната система ;
  • от бутона Ново Напомняне в секция Задачи на портала;
  • от бутон Напомняне в изгледа на активирана задача;
Формата за създаване на напомняне е еднаква:

notififi1-png-ce6z
notififi2-png-me6v

Във формата за създаване/добавяне на напомняне се попълват задължително:
  • заглавие;
  • избира се приоритет;
  • споделени потребители (Както в останалите документи на bgERP, използването в текста на израз от типа - @ник на потребител автоматично споделя задачата или напомнянето със споменатия потребител.);
  • действие.
Могат да се добавят време и повторение.

pomkimpak-png-v7u4

Напомнянето е в сила, само ако е активирано, като се допуска активирането на напомняне само за бъдещ момент.