bgERP.com

Работа с Календара


В Календара на bgERP са отбелязани националните празници, почивните и празнични дни и дните за отработване в България. В него автоматично влизат и всички събития, генерирани при работата със системата, каквито например са задачи, напомняния и рождените дни на Лицата от Визитника.

Всеки потребител има достъп и вижда различна част от съсредоточената в Календара информация, в зависимост от дадените му права в bgERP.

Страницата Календар - (Указател » Календар » Календар) на bgERP предлага няколко изгледа, с различни възможности във всеки от тях. Достъп до различните изгледи се осъществява с ред от минитаб бутони в горната част на страницата:

Във всеки изглед (без Година) е вграден филтър за избор на друга дата (по подразбиране винаги е текущата) или друг Потребител / Екип, до чиито събития текущият потребител има право на достъп. Всяко събитие е линк към своя детайлен (единичен) изглед, където се съдържат подробни данни и допълнителна информация.

Списък

Това е изгледът, който се зарежда по подразбиране при стартиране на модула от Указател » Календар » Календар
Всички празници и събития са изведени в списъчен вид по дати. Началната дата е днешната или най-близката дата със събитие след днешната:

kalendedno-png-oyz6

Ден

Показва събитията по часове за съответния ден:

kalendarden-png-tw6u

С червена рамка е оградена клетката, включваща текущия час/дата. Иконата +, появяваща се в десния ъгъл на клетка при посочването ѝ, както и двоен клик в самата клетка, отварят форма за създаване на задача, в която автоматично се вписват датата и часа от клетката, в която сме кликнали.

Седмица

Показва събитията по дни и часове за седемдневен период. Изведени са текущият ден - по средата и по три дни преди и след него. "Седмица" в Календара на bgERP е не фиксирана (календарна), започваща от понеделник и свършваща в неделя седмица, а динамична - в зависимост от текущия ден такава:

kalendarsedmica-png-ygke

Изборът на друга дата в изгледа автоматично я поставя за център и зарежда нова динамична седмица, спрямо избраната дата. И в този изглед е възможно зареждането на форма за създаване на задача директно от клетка.

Месец


kalendarmesec-png-y81h

Показва събитията за целия текущ месец. В горната част има бутони за преминаване към предходен и следващ месец. Двойно кликване с мишката в клетка (дата) отваря седмичен изглед с избраната дата в средата и възможност за въвеждане на задача.

Година

Показва събитията за цялата година. Състои се от стегнат вид на изгледа "Месец". Дните, за които в системата има събития, са маркирани със звезда:

kalendargod-png-xpz4

В настройките на пакета cal и в персонализирането на личните профили на потребителите е добавена секция откъдето могат да се избират типовете събития, които да се показват в календара:

subiti-jpg-wm20

Зададените настройки в пакета cal се прилагат към цялата система и са с по-нисък приоритет от персонално направените.