bgERP.com

Указател » Календар

calendar
Календара на bgERP включва световните национални празници, почивните и празнични дни и дните за отработване в България. В него автоматично влизат и всички събития, генерирани при работата със системата.

Имформацията в модула е организирана в три страници (таба) - Календар, Задачи и Напомняния.

Календар

Страницата Календар - (Указател » Календар » Календар) на bgERP предлага няколко изгледа. Достъп до всеки от тях се осъществява с ред от минитабове в горната част на страницата:

По подразбиране при стартиране от Указател » Календар » Календар се зарежда изглед Списък. В него всички празници и събития са изведени в списъчен вид по дати. Началната дата е днешната или най-близката дата със събитие след днешната:

spisakal-jpg-v0wr

При работата с календара от различните изгледи е възможно извършването на съответни действия.

Задачи

Задачите в bgERP са специфичен процес, който търпи развитие във времето. По тази причина управлението и съхранението на задачите е включено в Календара. Документите от тип Задача формират съдържанието на страница (таб) Задачи. От страницата са възможни действия със съществуващите задачи и създаване на нови. В страница Задачи на Календара по подразбиране се показват всички задачи, създадени от текущия потребител, както и тези, на които той е отговорник (които са му споделени).

zada4i-jpg-1g90

Напомняния

Страница Напомняния на Календара показва всички Напомняния, създадени от текущия потребител, както и тези, на които той е отговорник (които са му споделени). В страницата е включена и възможност за създаване на напомняния.

naponimi-jpg-wrc2