bgERP.com

Модули в меню "Мониторинг"


За наблюдение и контрол на инфраструктурата, с която разполага организацията в bgERP са разработени няколко модула. Предимството им спрямо аналогични външни софтуерни приложения е, че те са интегрирани в основната система.

Мониторинг » Камери

Чрез модула за видеонаблюдение на bgERP се осъществява наблюдение на обектите на фирмата, и запис на постъпващия видеосигнал, посредством неограничен брой камери.

Мониторинг » RFID

От модула се дефинират неограничен брой RFID карти и четци и се поддържа регистър на събитията, предизвикани от използването на картите.

Мониторинг » М2М

Модулът позволява дефиниране и управление на сензори всякакъв тип. Поддържа се контрол върху показанията от сензорите и се извършва известяване, чрез съобщения в системата или SMS, за критични стойности.

Мониторинг » GPS

Модулът за GPS тракинг позволява проследяване в реално време на местоположението на транспортните средства на фирмата.