bgERP.com

Мониторинг » RFID


Радиочестотната идентификация (англ. Radio-Frequency IDentification, RFID) е един от методите за автоматична идентификация и събиране на данни. Има множество възможни приложения и по тази причина е интегриран в bgERP, където засега се използва за отчитане на работното време. За работа с модула е необходимо да се инсталира пакета rifd:

rifdpak-jpg-h91s

Стартира се от Мониторинг » RIFD. Съдържанието му е разделено в три страници (таба):

rfdtab-png-42k2

В първата страница Събития се регистрират действията извършени след прочитане на радиочестотния индикатор (карта) от четящо устройство. В останалите табове - Тагове и Четци се дефинират картите, собствениците (картодържателите), четящите устройства и обектите с които са свързани.