bgERP.com

Мониторинг » М2М


Модулът за Mониторинг на оборудване М2М на bgERP осигурява следните възможности:

  • дефиниране и управление на сензори от всякакъв тип:

senzoritetab-jpg-q2wg

  • дефиниране на произволен набор от параметри, поддържани от използваните сензори:

param1-jpg-xru9
param2-jpg-r3v4

  • поддържане на регистър на отчетените стойности:

pokatable-jpg-ypa5

  • контрол на показанията посредством генериране на графики:

pakaline-jpg-vz3b

  • съобщения и аларми:

alarmata-jpg-auh2

... и известяване чрез съобщения в системата или SMS за критични стойности.