bgERP.com

Мониторинг » Камери


cams-image

Чрез модула за видеонаблюдение на bgERP се осъществява визуално наблюдение в реално време на обектите на фирмата, посредством мрежа от неограничен брой камери:

Kameri111-jpg-hutz

Системата осигурява:
  • запис на постъпващия видеосигнал в цифров вид и съхранение на създадените видеофайлове с възможност за предварително задаване използването на определен обем памет, при изчерпването на която започват автоматично да се изтриват най-старите записи:

     
kameri222-jpg-k71s

  • дистанционно управление (по посока и зуум) и поддръжка на (съвместимост с) различни модели камери:

     
kameri333-jpg-1m81

  • Маркиране на записите от камерите, в които има движение.
  • възможност за създаване на предефинирани позиции на камери, както и лесно добавяне на нови камери при необходимост.