bgERP.com

Маркетингови процеси


В основата на успешния бизнес стои правилно избраната и последователно провеждана маркетингова политика. В bgERP са интегрирани множество инструменти, чрез които фирмата е в състояние да реализира маркетинговите си цели и да получава необходимата информация за развитието на бизнеса.

В тази глава на документацията ще научите за:


Вижте и встъпителния урок за работа с циркулярни имейли в bgERP: