bgERP.com

Информационен бюлетин


Своевременното уведомяване за новостите спомага за успешна комуникация с контрагентите. Още по-голяма ефективност от такава комуникация постигаме, когато всеки контрагент получава адресирано лично до него информационно съобщение.

В bgERP може да се изготвя периодичен информационен бюлетин по въпроси интересуващи клиентите, нови продукти, новости за фирмата и т.н.

Освен да бъде създаден този бюлетин, в системата е предвидено и неговото автоматично и персонално изпращане на посетители на сайта, пожелали това.

В корпоративния сайт се извежда бутон, с който се зарежда форма, чрез която потребител на сайта да се абонира за информационния бюлетин.

first-33-jpg-343m

Формата и бутона се създават и настройват от Меню Указател » Разпращане » Абонаменти и бутон Нов запис в минитаб Бюлетини :

bulent-png-br2u

В нея се посочва домейна, към който ще се добавят създаваните настройки. Задават се наименования и текстове за бутоните и се настройва изгледа и зареждането на абонаментната форма.

Когато посетител на сайта попълни имейла си във формата за абониране, посоченият от него имейл адрес се включва в списък за изпращане на циркулярни имейли свързан с бюлетина:

bulfor-png-qmxv

Освен автоматично включените, чрез формата за абонамент, в списъка могат да бъдат добавяни адреси и ръчно с бутон Нов запис. Попълнените контакти може да се експортират в CSV формат.

Бутон Циркулярен имейл в Изгледа зарежда форма за създаване на циркулярен имейл, в която по подразбиране е зададен списъкът от абонатите за бюлетина:

ciro1-png-xhy1
ciiro2-png-ezi0

По начина за създаване и адресиране на циркулярен имейл се попълва съдържанието на информационното съобщение (бюлетина) и се изпраща до абонатите в списъка. Всеки изпратен екземпляр от бюлетина се персонализира до конкретния абонат.