bgERP.com

Финансови операции


В хода на стопанския процес между страните, участващи в него, възникват разчетни и парични отношения.

Всяко от тях има различен произход, история и развитие и в зависимост от това, към него е възможно прилагането на различни инструменти за погасяване и управление.

В bgERP тези разнообразни отношения са обединени с понятието Сделка. Създадена е принципна последователност за нейното управление, което позволява със сравнително опростен модел да се обхванат множество проблеми и да се прилагат специфични решения.

В системата възможностите за управление на финансите не са ограничени до управление на паричните средства. Обхванати са детайлно и всички разчетни отношения, които генерират финансови потоци.

В тази глава от документацията ще научите за: