bgERP.com

Входящи документи


Входящи документи в bgERP наричаме всички постъпващи оригинални документи, които най-често не са създадени в системата. Това могат да бъдат оригинални бланки на фактури, договори, оферти, платежни нареждания и т.н. Задължително е документите да са в електронен вид.

Входящ документ може да се добави от всеки потребител на системата във всяка папка и нишка чрез документния модел. Натиска се бутона Нов ... и от група Други се избира Входящ документ:

Vhodok-png-zf6a

В текущата работа най често се използва начинът на добавяне на входящ документ от самия документ (файл). Когато се зареди за преглед файл от системата в изгледа му е добавен и бутон чрез който той може да се добави като Входящ документ:

vhodfil-png-48ie

Независимо откъде се стартира създаването на Входащ документ формата за това е една и съща. Задължително в нея се избира тип на входящия документ и се добавя файл (електронния вид на документа).

Почти всички фактури от доставчици се получават по имейл. За тях в bgERP е разработена допълнителна функционалност, която е разгледана при описанието на фактурирането на доставките.


Документи » Входящи

Достъп до модул Документи » Входящи имат потребители с роля сео.

Първата страница на модула - Документи съдържа регистър с връзки към всички въведени в системата входящи документи:

VhodTab-png-onmt

С бутон Нов запис в страницата потребител с роля сео може да зареди форма, от която след избор на папка, да създаде нов Входящ документ:

formVhod-png-skj7

Във втората страница от модула - Типове се поддържа регистър на съществуващите и се дефинират типове за Входящите документи:

tipTab-png-dwdk

Разделянето на Входящите документи на типове позволява сортирането им и улеснява работата с тях. Добавянето на нов тип става от бутон Нов запис в страницата:

addtip-jpg-naff

За новия тип Входящи документи се въвежда само име.