bgERP.com

Документи » Имейли


emails

Модул Имейли представлява специално разработен за bgERP email клиент. Чрез него се осигурява комуникация на фирмата, и в частност - на потребителите на системата, в официален, електронен, писмен вид с външния свят - настоящи и потенциални контрагенти, физически и юридически лица, организации и институции.

Страниците, които зарежда модула в са предназначени предимно за управление на e-mail системата на bgERP. Това се извършва от табовете - Входящи, Акаунти и Рутиране, чието предназначение и функции са резгледани в настройка на имейл подсистемата. До тях различен достъп имат потребители с роли admin, ceo и blast.

Входящи писма

Входящите имейли постъпват през системата за автоматично разпределение. Модулът анализира постъпващите електронни писма, извлича съществената и важна информация и я вкарва в стандартен за bgERP шаблон. Входящите писма автоматично се разпределят по папките и нишките на модул Всички. Разпределението се извършва по набор от критерии с определен рейтинг. За всяко получено в определена папка или нишка писмо, потребителят получава съобщение в списък Известия на портала на системата:

not-vid-jpg-ynbm

  • когато полученото писмо става начало на нова нишка в папка, на която потребителят е отговорник или му е споделена - известието е от вида: "Отворени теми в "Име на папката"", и е линк към папката, в която е новата нишка;
  • когато писмото е получено като отговор на друго - във вече съществуваща нишка, в която потребителят е създал какъвто и да е документ - известието е от вида: "@system добави входящ имейл в "Заглавие_на_нишката"", а клик върху нея зарежда нишката, в която е разпределено писмото.
Отварянето на писмото става чрез избор на реда му от списъка с документи в нишката.

В модула, потребителите без административни функции имат достъп до страниците Изходящи имейли и Кутии

Изходящи имейли

По подразбиране стартирането но модула зарежда страница изходящи имейли. Текущият потребител вижда списък на собствените си изходящи имейли и с бутон Нов запис може да зареди форма за създаване на изходящ имейл.

IzHod-png-se6e

Кутии

Таб кутии съдържа списък на пощенските кутии, до които има достъп текущият потребител. Обикновено това са собствените му пощенски кутии.

KuTi-png-70w9

Процесът на работа с имейл системата на bgERP и възможностите, които тя създава са разгледани подробно в Работа с имейли.