bgERP.com

Документи » Всички

document-woman
 
Основно понятие в bgERP е понятието Документ.

Документ е всеки запис в системата, съдържащ някаква информация - коментар, имейл, фактура, складова разписка, лабораторно изследване, договор, банкови документи, заявка (за материали, за транспорт, за сервизна дейност и др.), протокол (за заприхождаване на продукция, за въвеждане в експлоатация или промяна на ДА и др.), мемориален ордер, трудов договор, оферта, задача и т.н. и т.н....

Чрез Модул Всички от меню Документи се обработват, управляват и съхраняват всички Документи в bgERP.

Документите са групирани в тематични нишки от логически и последователно свързани документи, а нишките - в папки, организирани в стройна линейна (подобна на интернет форум) структура, която осигурява бърз достъп и лесно търсене на необходимата папка, нишка, документ, информация.

От потребителска гледна точка модул Всички е най-използваният в bgERP. Чрез него потребителите осъществяват основната част от рутинната си ежедневна работа в системата.

Папки, Теми, Нишки

Трите таба организират документите до които има достъп потребителя. Осигуряват му възможност за работа с тях и за създаване на нови документи.

За достъп до модула се избира меню Документи » Всички.
По подразбиране активната страница (таб) е Папки. Тя съдържа списък с всички папки, до които текущият потребител има достъп. В общия случай това са собствените му папки (тези на които е отговорник) и тези, които са му споделени:

Pap-png-hgu4
 
Клик върху името на папка от списъка в таб Папки отваря страница (таб) Теми. В най-горната част на страницата е описан пътят - потребителят и папката, която е отворена. Под него е списъкът с всички Нишки (теми), съдържащи се в папката:

TeM-png-027k

Търсене

Таб Търсене е предназначен за търсене в базата от документи в цялата система на bgERP. Търсенето става по ключови думи и възможност за избор, самостоятелно или в комбинация, на различни показатели за филтриране на информацията.

SearTab-png-p2oj

Справки

Таб Справки съдържа списък на всички справки създадени в системата, независимо в коя папка се намират и от кого са създадени. Видим и достъпен е за поребители с роля admin и ceo

Sprav2-png-qjyx

Файлове

Една от задачите на bgERP е да осигури възможност за съхранение и управление на файловете, които постъпват или се генерират в системата. Таб Файлове съдържа списък на всички добавени към документи файлове и указва документа в който са включени. Добавен е филтър за избор на папка:
 
FiLe-png-gprq

Проекти

Таб Проекти съдържа списък на всички папки от тип Проект с възможност за редактиране на съществуващите и добавяне на нови. Достъп до страницата имат потребители с роля admin и ceo.

ProeTab-png-fcz7

Изгледи

Таб Изгледи съдържа списък на всички Шаблони за типовете документи използвани в системата. В него също има възможност за избор и редактиране на съществуващите шаблони и за добавяне на нови. Достъп до тази страница и възможност за работа с нея имат потребители с роля admin и ceo.

IzgleTab-png-7oyq