bgERP.com

Модули в меню "Документи"


В това меню са включени модулите:

Документи » Всички
Документите са специални записи в системата, които удостоверяват някакъв факт, обстоятелство или бизнес транзакция. Например документи са Коментарите, Бележките, Фактурите, Имейлите, Складовите разписки, Задачите и мн. др. В bgERP се поддържат множество документи, които са организирани във стройна система от папки и нишки. Чрез Модул Всички от меню Документи се обработват, управляват и съхраняват всички Документи в bgERP.

Документи » Имейли
Модул Имейли представлява e-mail клиент, даващ на потребителите на bgERP възможност да създават, изпращат и получават имейли. Чрез него се осигурява комуникация на фирмата, и в частност - на потребителите на системата, в официален, електронен, писмен вид с външния свят - настоящи и потенциални контрагенти, физически и юридически лица, организации и институции.

Документи » Входящи
В системата постъпват множество документи - фактури за доставка, оферти, договори и т.н. Запазването на оригиналния им електронен вариант става чрез добавянето им като входящи документи.

Документи » Справки
За нуждите на управлението в bgERP са предварително дефинирани множество справки и отчети за различни аспекти от дейността на фирмата.

Документи » Архив
Модул Архив е предназначен за класиране и подреждане на документите на предприятието. Организирането им в томове и архиви, създадени според предпочитанията и нуждите на потребителите позволява бърз и лесен достъп до тях.