bgERP.com

bgERP-N18

supto-png-z8kz
Софтуерният продукт bgERP-N18 е базиран върху системата за управление на бизнеса bgERP и използва нейнят начин за означаване на версиите. Под номер 402 в списъка на НАП е регистрирана текущата версия на продукта - bgERP-N18, версия 18.25 (Shabran). Той е предназначен за управление на продажбите в търговски обекти, където се извършват плащания в брой и е съобразен с изискванията на Наредба 18 на МФ и ЗДДС.

Инсталиране и настройка

Сделка (договор) за продажба

Работа с POS

Съответствие с изискванията на Приложение No 29