bgERP.com

Модули в меню "Указател"


В меню "Указател" са разположени връзките към няколко модула:

Указател » Визитник
Чрез модул "Визитник" се въвежда, съхранява и управлява цялата налична информация за Контрагентите – физически и юридически лица, организации и институции, с които фирмата е имала, има или ще има, взаимоотношения при осъществяването на дейността си. Въведената за всеки контрагент информация формира неговата Визитка, от която са достъпни и се стартират много от функциите на bgERP.

Указател » Календар
В модул "Календар" се отбелязват националните празници, неработните дни, дните за отработване и други събития свързани с определени дати. В него автоматично се включват и могат да се управляват събития, генерирани при работа със системата - задачи, напомняния, рождени дни на лицата от Визитника и др.

Указател » Разпращане
Предназначението на модула е изготвянето и автоматичното и едновременно изпращане до множество контрагенти на персонализирани циркулярни имейли и писма, факсове и SMS.