bgERP.com

Обслужване » Анкети

survey

За целите на маркетинга и управлението в bgERP е създадена възможност за провеждане на анкети, в които могат да участват потребителите на системата - служители и външни лица. Анкети се създават от потребители с роля ceo и survey. Изготвянето и настройката на анкети се извършва от модул Обслужване » Анкета и бутон Нов запис.

Ankta-png-xguv

В заредената форма се попълва наименованието на анкетата, описание, срок и начин на обобщаване на резултатите:

frmank-png-p2zn

Записва се в Чернова:

4erank-png-lwa1

В черновата на анкетата с бутон Нов запис се добавят въпросите на изследването. Във формата има възможност и за добавяне на изображение към въпроса:

kustionank-png-277e

Анкетата с попълнени в нея въпроси изглежда по следния начин:

renanket-png-sj6d

С бутон + , разположен в края на всеки въпрос се добавят възможните отговори на въпросите и се въвеждат точките, които носи всеки отговор.

options-jpg-hh5w

След добавяне на отговорите анкетата продължава да е в състояние чернова. Възможно е редактирането и (от бутон Редакция), както и изтриване и редактиране на въпросите и отговорите в нея.

fillank-png-a80h

В примера активираната анкета става начало на нова нишка в папка от тип проект - Анкети. Статусът и се променя на Публикувана.

aktank-png-af2v

С бутон Вграждане (в допълнителните бутони), за анкетата може да бъде генериран таг, с който тя може да бъде вграждана като обект в други документи.

tagentank-png-te1q

В заредената форма се въвеждат символите, от които ще се състои тагът за конкретния обект за вграждане - създадената анкета. Отвореният текст на шаблона на анкетата може да се редактира и да се промени начинът по който тагът ще се визуализира. С бутон запис потвърждаваме въведеното и извеждаме на екрана тага и изгледа за вграждане.

Според предназначението и обхвата си анкетата трябва да бъде доведена до вниманието на съответни участници в нея. Най използваните начини за това са:
  • Чрез линк към анкетата в Изходящ имейл (или Циркулярен имейл), който се изпраща на някаква група външни потребители;
  • Чрез коментар под анкетата, в който се канят вътрешни потребители (с които е споделен коментара) да гласуват;
  • Чрез добавянето на анкетата като обект във външна публична статия (най-често блог статия) която е достъпна за анонимните посетители на сайта.

     
В детайлният изглед на анкетата чрез бутон Гласуване може да се видят резултатите на гласувалите в анкетата, а с бутон Обобщение да се изведат обобщени данни в точки и проценти за отговорите на съответните въпроси.

Преди да е изтекъл крайният срок за гласуване всеки потребител може да променя избора си. В системата остава само последният въведен от него запис и само той участва в обобщаването на резултатите.

Анкети може да се създават в папки от тип Проект и чрез документния модел на bgERP. От бутон Нов ... в папката и избор на Анкета в група Други.