bgERP.com

Модули в меню "Обслужване"


В това меню са събрани следните модули:

Обслужване » Централа

Този модул осъществява връзка с телефонна централа Asterisk и дава възможност да се съхранява и обработва информация за входящите телефонни повиквания. Има функция за кол-център, която показва връзка към папката на контрагента, в момента когато той звъни по стационарния телефон.
 

Обслужване » Поддръжка

Поддръжката на машини, инфраструктура или друга система е отговорна работа, която се организира добре с помощта на този модул.

Обслужване » Кетъринг

Модулът предоставя възможност за организирано, не столово хранене на служителите на фирмата, чрез формиране на обобщени заявки към фирми за доставка на храна и тяхното отчитане.

Обслужване » Лаборатория

Ако фирмата има собствена лаборатория, този модул дава решението за работния поток на документи в нея.

Обслужване » Анкети

Всяка организация се нуждае в даден момент от допитване до мнението на голяма група хора. С този модул могат да се създават и управляват Анкети.