bgERP.com

Отразяване на мита и ДДС при внос


Случаите, в които се начислява ДДС при внос са различни в зависимост от страната на произход, внасяните продукти, транспортът, мястото на доставка и т.н. В bgERP за отразяване на тези процеси се използва стандартна и опростена процедура.

За отразяване на доставката

Създаваме покупка в папката на чуждестранния контрагент. Във формата за създаване избираме Без начисляване на ДДС. Можем да избираме от шаблони на български и английски език за външния вид на договора:

DogoVnos-png-v1jn

За активираният договор за покупка задаваме да е разходен обект. Останалите дейности по засклаждане и плащане продължават по обичайния начин на изпълнение на сделка за покупка.

За дължимите митнически сборове

Създаваме артикул услуга - Мито. Артикулът се създава в папката на митническото учреждение:

dutyart-jpg-9ivm

За начислените митнически сборове създаваме договор за покупка в папката на митническото учреждение. Отново във формата за създаване избираме Без начисляване на ДДС. Единственият артикул в договора е митото:

MitoDogo-png-iyid

Сумата по договора отнасяме към договора за покупка с чуждестранния контрагент. Това не е задължителен елемент, но носи допълнителни предимства при формирането на себестойността на конкретните доставки, ценообразуването и при анализа на разходите.

За дължимия ДДС

За дължимия ДДС при вноса в папката на митническото учреждение създаваме финансова сделка, като показаната по-долу:

agemit-jpg-3c73

Записваме я в чернова и създаваме шаблон (шаблонът се създава еднократно и в бъдеще се ползва за други сделки):

shablemit-jpg-f0la

Отново в папката на митническото учреждение създаваме нова финансова сделка, като използваме записания шаблон. В нея въвеждаме изчисления ДДС за вноса:

FinSdeFOR-png-l0nv

Записваме я в чернова и я активираме/контираме:

FinSde2-png-84or

По този начин начисляваме дължимия ДДС по вноса. По нататък сделката се развива по стандартния начин. С разходен документ задължението се плаща и сделката се закрива.

Посочения примера е елементарен и целта му е да покаже принципа, който се използва в момента в bgERP за отразяване на разчетите при вноса. В бъдеще в системата ще бъде включен документ Митническа декларация, с който да се автоматизира процеса.