bgERP.com

Указател » Разпращанe


Модул Разпращане осигурява възможност за масово разпращане на имейли и писма чрез:

  • дефиниране на списъци за изпращане с произволен набор от данни за получателите, с възможност както за ръчно въвеждане, така и за импорт на данните в CSV формат (от файл или ръчно копиране), от групи във Визитника на bgERP или от друг, създаден по-рано списък за разпращане;
  • създаване на шаблон, използващ списък с получатели, чрез който данните от списъка се заместват в персонализиран документ - имейл или писмо до конкретния получател;
  • автоматично разпределяне на получените отговори по папките на контрагентите.

     

Списъци

В страница Списъци се поддържа регистър на съществуващите и се създават нови списъци на получатели на циркулярни документи (имейли и писма)

spiA-png-f1je

Имейли и Писма

Страниците съдържат списъци на всички циркулярни съобщения от съответния вид и предоставят възможност за създаване на нови.

pismomeil-jpg-zmfv

Блокирани

В страницата се поддържа списък на адреси, до които да не се изпращат циркулярни съобщения.

blokadre-jpg-qfwv

В Изпращане на циркулярни имейли и писма са разгледани стъпките за генериране на списъци от получатели и начинът за създаване и на циркулярни съобщения.