bgERP.com

Необходим външен софтуер


По-долу са посочени външни програми и софтуерни приложения, които са необходими за пълноценното функциониране на bgERP:

1. wkhtmltopdf - статичната стабилна версия изисква и libjpeg62

2. librsvg2-bin

3. xvfb

4. Ghostscript

5. OpenRTSP

6. imageMagick
 
7. zbarimg

8. pdf2swf

9. pdftotext

10. unoconv

11. OpenOffice
 
12. java

13. 7za

14. tnef
 
15. Tesseract

Във виртуалните машини с bgERP, които може да свалите от този сайт, горните софтуерни пакети са предварително инсталирани. При инсталиране на bgERP чрез инсталатор за Windows или Linux, както и при ръчно инсталиране от изходния код, тези пакети трябва да се инсталират и конфигурират допълнително.