bgERP.com

Bash скрипт за инсталиране на bgERP


bgERP може да се инсталира и чрез предоставения от разработчиците bash скрипт.

 • Изисквания:
  • чиста инсталация на Ubuntu server 64bit 20.04 или 18.04 2GB RAM и поне 20GB дисково пространство

    
 • Инсталация
  • пакета се сваля с командата:
git clone https://github.com/bgerp/bgerp-install.git
  • влиза се в директорията bgerp-install
  • стартира се install_bgERP_php7.sh като потребител root или със sudo. Възможни са следните параметри за подаване:
   • -h, --help показва помощна информация
   • -d, --directory задава директорията за инсталиране на bgERP /EF_ROOT_PATH/
   • -u, --url указва виртуален хост за apache
   • -b, --branch бранч на кода на bgERP /DC1, DC2, master/
   • -n, --dbname име на базата данни в MySQL сървъра
   • -p, --dbrootpass парола за MySQL root потребителя /създава се произволна, ако не се зададе/
   • -s, --dbusername потребител за базата данни
   • -a, --dbuserpass парола за потребителя за базата /създава се произволна, ако не се зададе/

     
Пример за стартиране на скрипта:

sudo ./install_bgERP_php7.sh -d=/var/www -u=bgerp.local -b=DC2 -s=bgerpuser -n=bgerpbase

След инсталирането резултатен файл с параметрите на инсталацията и паролите се записва в /root/bgerp-install.info