bgERP.com

Настройки на пакети


bgERP е изградена от различни пакети. Част от тях са задължителни за функционирането на системата, а други са предназначени за решаване и управление конкретни задачи. В някои основни пакети са включени настройки, които оказват влияние както върху управлявания от пакета модул, така и върху цялостното функциониране на системата. По подразбиране при инсталацията на системата пакетите се зареждат с възможно най-подходящата комбинация от настройки, но за нуждите на различните предприятия може да се наложи тяхната промяна.

Достъпът до формите за настройка е от бутон Настройки в изгледа на пакет. Настройки на пакети може да прави потребител с роля admin. Направените от пакета настройки се отнасят за цялата система и всички потребители. Някои от тях могат да бъдат персонализирани от отделните потребители според конкретните им желания.

Двустранно счетоводство


accpak-jpg-6mh8

В настройките на този пакет е възможно да се изберат документи, които могат да бъдат разходни обекти. Тук се посочват и ролите, които получават права да виждат създадените документи от екип или от всички потребители при филтриране на записите в страница.

acc11-jpg-5c1u
acc222-jpg-0fgi
accPaket-png-5u4x

Каталог на стандартните артикули


catpak-jpg-kkg1

В настройките на този пакет могат да се зададат стойности по подразбиране за свойства при създаване на артикули в папка на клиент или доставчик, нива на показване на компонентите в рецептите на вложими артикули, ценова политика по подразбиране и др.

11eload-png-n78l
22eload-png-t33j
123B963d-1-png-580o

Администриране на системата


corepakk-jpg-98km

По - голямата част от настройките на този пакет са свързани с интерфейса на системата - формат за дата, формат за числа, език при влизане в системата, вътрешен изглед и др. Тук е опцията за задаване на име на приложението.

corePaket1-png-ihoc
corePaket2-png-7k1u
corePaket3-png-8yjo
corePaket4-png-20cb
corePaket5-png-efr8

Документи и папки


docpakk-jpg-szlt

Тук се избират пакетите, които ще се ползват за генериране на PDF и показване на графики. Задава се време и начин за различни проверки. От тук се настройват известяванията:

docPaket1-png-xwwp
docPaket2-png-5mhh
DoKi11-png-sbub

Покупки


purpak-jpg-oltu

В настройките на този пакет могат да се опишат някои параметри, по които да се следят сделките за покупка и да се посочат нужните роли за извършване на сделка за покупка:

poripakiPaki1-png-sefh
purfin-png-za29

Продажби


salespak-1-jpg-2rez

Тук са включени настройки, които се отнасят към създаването и извършването на сделки за продажба. Указва използването на фискален принтер, посочват се шаблони по подразбиране за договорите за продажба и др.

Sa11-png-dmq8
Sa22-png-nxew
sa33-png-kzpf
Sa44-png-jk0p
salfin-png-lodt

Производство


Pla-png-ghq2

От този пакет могат да се зададат стойности, за някои от елементите на производствения процес - от какъв номер да започват производствените операции, детайлно ли ще е влагането на материали, ще се отчита ли теглото в производствените операци, след колко време и при какво изпълнено количесто автоматично да се закриват заданията за производство към затворени артикули, допълнителни разрешени мярки за производствени норми и др.

PlaPlapa1-png-mg4a
planfin-png-lrgt

Опции за настройка има и в други пакети - bgerp, blast, email, fileman,price, store, , eshop и др. Те са по-специфични и по-тясно свързани с конкретните модули. За използване на пълната функционалност на системата е необходимо администраторите да са запознати с настройките, които позволяват различните пакети.