bgERP.com

Настройки на пакети


bgERP е изградена от различни пакети. Част от тях са задължителни за функционирането на системата, а други са предназначени за решаване и управление конкретни задачи. В някои основни пакети са включени настройки, които оказват влияние както върху управлявания от пакета модул, така и върху цялостното функциониране на системата. По подразбиране при инсталацията на системата пакетите се зареждат с възможно най-подходящата комбинация от настройки, но за нуждите на различните предприятия може да се наложи тяхната промяна.

Достъпът до формите за настройка е от бутон Настройки в изгледа на пакет. Настройки на пакети може да прави потребител с роля admin. Направените от пакета настройки се отнасят за цялата система и всички потребители. Някои от тях могат да бъдат персонализирани от отделните потребители според конкретните им желания.

Двустранно счетоводство


accpak-jpg-6mh8

В настройките на този пакет е възможно да се изберат документи, които могат да бъдат разходни обекти. Тук се посочват и ролите, които получават права да виждат създадените документи от екип или от всички потребители при филтриране на записите в страница.

acc11-jpg-5c1u
acc222-jpg-0fgi
accfull-jpg-b330

Каталог на стандартните артикули


catpak-jpg-kkg1

В настройките на този пакет могат да се зададат стойности по подразбиране за свойства при създаване на артикули в папка на клиент или доставчик, нива на показване на компонентите в рецептите на вложими артикули, ценова политика по подразбиране и др.

catpak1-jpg-6ndk
catfull-jpg-0cm4

Администриране на системата


corepakk-jpg-98km

По - голямата част от настройките на този пакет са свързани с интерфейса на системата - формат за дата, формат за числа, език при влизане в системата, вътрешен изглед и разположение на елементите на портала и др. Тук е опцията за задаване на име на приложението.

corr111-jpg-lvia
corr222-jpg-nj8k
corr333-jpg-c35b
corr444-jpg-t27o
corr555-jpg-w8sc

Документи и папки


docpakk-jpg-szlt

Тук се избират пакетите, които ще се ползват за генериране на PDF и показване на графики. Задава се време и начин за различни проверки. От тук се настройват известяванията:

doc111-jpg-jj2o
doc222-jpg-8kbz
doc333-jpg-jocc
doc444-jpg-x6p0

Покупки


purpak-jpg-oltu

В настройките на този пакет могат да се опишат някои параметри, по които да се следят сделките за покупка и да се посочат нужните роли за извършване на сделка за покупка:

purspaket-png-zhcs

Продажби


salespak-1-jpg-2rez

Тук са включени настройки, които се отнасят към създаването и извършването на сделки за продажба. Указва използването на фискален принтер, посочват се шаблони по подразбиране за договорите за продажба и др.

sall111-jpg-vxkd
sall222-jpg-98qe
sall333-jpg-8c21
sall444-jpg-7c89

Опции за настройка има и в други пакети - bgerp, blast, email, fileman,price, store, planning, eshop и др. Те са по-специфични и по-тясно свързани с конкретните модули. За използване на пълната функционалност на системата е необходимо администраторите да са запознати с настройките, които позволяват различните пакети.