bgERP.com

Начално персонализиране на систематаПотребителската и комуникационна система са лицето и връзката на организацията със света. Добре е те да се създадат и настроят така, че да не се налага съществено да бъдат променяни, след като започне комуникацията с контрагентите.

В извършването на тези първоначални настройки в различна степен са ангажирани както администраторът на системата, така и конкретните потребители.

Данните на нашата фирма

При инсталиране но bgERP е създаден контрагент Моята фирма:

myfirmkor-jpg-3ai1

От менюто отидете на Указател » Визитник » Фирми и редактирайте записа за Моята фирма, като попълните данните на вашата организация:

mayfirmma-png-g1ne

При редакцията на данните за вашата фирма в системата автоматично се генерират два графични файла (на български и на английски) с размери 750 х 87 рх:

logogenerik-jpg-tjao

Тe са попълнени с вашите данни и по подразбиране се използват за вашата фирмена бланка. Ако желаете да ги промените, прочетете Задаване на фирмена бланка.

Настройка на името на приложението

Отидете в Система » Пакети и там намерете пакета core:

corepak-jpg-832i

Влезте в неговите настройки, намерете записа за Наименование на приложението и го променете със съкратено (не повече от 8-10 букви) име на вашата фирма или организация:

corename-jpg-mu1z

Въведеното от вас ще бъде лого на системата и бутон за връзка към портала.

Персонализиране на личните профили

Регистрирайте потребителите на системата. Във формата за регистриране администраторът на системата може да зададе аватар на потребителя. За всеки регистриран потребител се създава персонален профил:

sekreta-jpg-xz43

От собствения си профил всеки потребител е в състояние да зададе свои лични настройки, които ще използва при работата с bgERP. Достъп до профила е възможен от всяко място в системата, където е споменато потребителското име (ник) на потребителя. От изгледа на профила си с бутон (смяна) потребителят може да промени паролата си. Бутон Персонализиране, зарежда форма, чрез която може да се направят персонални настройки за:
 • потребителски интерфейс
  • формат по подразбиране за датата;
  • използване времевата зона на потребителя;
  • форматиране при работа с числа
  • език на интерфейса след влизане в системата
  • избор на вътрешна тема за потребителски интерфейс
 • изходящи имейли
  • изходяща пощенска кутия по подразбиране
  • поздрав - на български и английски
  • подпис и визитка - на български и английски
  • текст по подразбиране при отговор на имейл - на български и английски
  • текст по подразбиране при препращане на имейл - на български и английски
 • фирмена бланка включвана в изходящите му документи - на български и английски, събития показвани в календара, клавишни комбинации за бутони, начин на форматиране на данни при експорт в CSV и др.

   
Потребителят може да редактира и визитката си, при което някои от въведените в нея промени - име, адрес и др. ще се отразят и в профила му.

Потребител с роля admin има достъп до профилите на всички потребители. От формата зареждана с бутон Персонализиране той може да направи всички изброени по-горе настройки за всеки потребител на системата. Освен за отделен потребител той може да зададе и настройки за определена роля, както и за цялата система.

AllRoll-png-np0m

В настройките на пакета avatar може да се зададе тема по подразбиране за автоматично генериране (или не) на аватар, когато няма персонално зададен такъв:

naSroM-png-n8qe

Създаване на фирмена бланка

От настройките на пакета bgERP задайте фирмена бланка, която да се използва в изходящите документи на фирмата. Ако искате някой екип, локация или определени потребители да използват различна бланка, я задайте при персонализирането на личните профили и ролите.

Диапазон за номера на фактури

От Система » Дефиниции » Диапазони задайте начален номер и диапазон за номериране на издаваните от вашата фирма фактури.