bgERP.com

Инсталиране на bgERP  • За инсталирането е необходима Linux машина (Убунту 18.04) върху която да се пусне Инсталационен скрипт. Този bash скрипт за 5-10 минути ще инсталира всички необходими пакети, необходими за bgERP.

     
  • Ръчно инсталиране - това е по-сложен начин, но ви дава възможност за прецизно конфигуриране и настройване на системата. Необходимо е да се извърши от човек с добър опит в системната администрация на Linux. Ръчното инсталиране е препоръчителният метод за създаване на система, която реално ще се използва в бизнеса. Трябва да се има предвид, че за да работи пълнофункционално, bgERP се нуждае от допълнителни софтуерни приложения, които са свободно достъпни.

     
В миналото за bgERP се предлагаха инсталатори (Linux/Windows) и виртуална машина, но те бяха непълни, а някои потребители ги използваха като основни, производствени системи.