bgERP.com

Модули в менюто "Производство"


Менюто съдържа връзки към модулите:

Производство » Планиране

Чрез модула се организира и отчита производствения процес в предприятието.

Производство » Етикетиране

В модула се създават етикети за изделията произвеждани от фирмата.