bgERP.com

Инсталиране и настройки на bgERP-N18Към bgERP-N18 може да се премине и от съществуваща инсталация на bgERP. За целта е необходимо да се инсталира пакета n18:

n18install-jpg-p686

За разлика от bgERP, пакета n18 не е с отворен код и се разпространява от Експерта ООД и дистрибуторите на фирмата срещу заплащане. Той не може да се деинсталира, след като е регистрирана поне една продажба с фискален бон.

Освен, че добавя функционалност за издаване на фискални касови бележки, този пакет вкарва редица ограничения и допълнения в системата, изискуеми от Наредба 18. По-нататък ще ви запознаем с тях.

В настройките на пакета може да се зададат номерата на фискални устройства, с които ще се работи от конкретната инсталация:

nastn18-jpg-j1i3

Към този момент (2019 г) bgERP-N18 работи само с фискални устройства на фирма Тремол ООД - В. Търново. За осъществяване на връзка с тях е необходимо да са инсталирани и пакетите peripheral:

pheriferial-jpg-t1x7

и tremol:

trmol-jpg-oidu

Първият пакет е предназначен за връзка с периферни устройства в т.ч. и фискално устройство. Вторият съдържа специфични драйвери за комуникация с фискалните устройства на Тремол.

Свързването на фискалното устройство към системата става от меню Система » Периферия:

periferimac-jpg-i310

Бутон Нов запис в страницата зарежда формата за добавяне:

14ast-jpg-o4h6
24ast-jpg-jd2v

От Меню Финанси » Каси за всяко фискално устройство се създава каса в системата. Във формата за създаване на каса е включено поле в което се избира фискално устройство, от въведените в системата, с което ще работи касата.

kasisprint-jpg-bn4w

Избраното фискално устройство се добавя в изгледа на касата:

kasalice-jpg-dn9j

В изгледа на касата се добавят и бутони за съставяне на отчети от Фискалното устройство и служебно въвеждане и извеждане на суми в него.
 
От меню Търговия » РОС » Точки:

to4-jpg-pwwb

се създава Точка за продажба:

syzdakasa-jpg-0wnr

Във формата се избира каса със свързано към нея фискално устройство и се посочва драйвера за устройството.

При всяко "Отваряне" на Точката за продажба се извършва синхронизиране на времето на сървъра и ФУ. Точката за продажба не може да се отвори и да започне работа, ако не е установена връзка с ФУ или статусът на устройството не позволява работа с него.

Пакет N18 добавя нова функционалност при продажбите. Не може да се създададат Договор за продажба и касова бележка от ПОС, ако не се установи връзка с фискално устройство за генериране на УНП. Не може да бъде извършено плащане и да се издаде касов документ в продажба, ако няма връзка с фискалното устройство за издаване на фискален бон. При потвърждаването (контирането) на Приходен и Разходен касов ордер в сделка за продажба автоматично се отпечатва фискален или сторно бон. Ако не бъде осъществена връзка с фискалния принтер или статусът му не позволява да се извърши отпечатване и запис във фискалната памет, издаденият касов документ остава в състояние чернова и не може да се приключи.

В модул Търговия се добавя нов Таб - Регистър на касовите плащания. Съдържанието му е разделено в две страници:
  • Уникален номер на продажба (УНП)

     
regist1-jpg-i8av

Съдържа списък на всички генерирани в системата Продажби. На реда на УНП има линк към продажбата за която се отнася. Самото УНП е линк към съдържанието на втората страница и показва отпечатания фискален бон по това УНП.

  • Отпечатани фискални бонове:

     
fiskbontable-jpg-vdx8

Пакет N18 добавя няколко допълнителни справки изисквани от Наредба 18. Те са обособени в отделна група - Справки НАП.

При инсталирането на bgERP-N18 автоматично се създава и потребител с ник N18 -(НАП-Одиторски профил). Той има администраторски права в системата с възможност за четене и експорт на информационните бази, конфигурационните параметри на системата и цялата справочна информация.