bgERP.com

Финанси » Валути

money
Модул Валути на bgERP предлага предварително дефинирани над 30 валути:

Val-png-awc4

Активни по подразбиране са само националната валута (BGN) и двете най-често използвани в България валути (EUR и USD).
  

Активиране и добавяне на валути

Потребители с роля admin, ceo или currency могат да активират и добавят валути.
Валута от списъка се активира с клик върху иконата (сиво-синята изгасена крушка) срещу името ѝ.
Нова валута се добавя от Финанси » Валути » Списък и бутон Нова валута:

advalu-jpg-4ix6

В заредената форма, полетата Име и Код на валутата (международен код на съответната валута) са задължителни за попълване. След като е добавена в списъка, новата валута може да бъде активирана.

Всяка активна валута автоматично става и перо в номенклатура "Валути" на счетоводната система.

Валутни курсове

Страницата поддържа списък на валутните курсове изтеглени за активните валути автоматично от системата. Валутни курсове могат да се заредят и ръчно от потребител чрез бутона Зареди от ЕСВ в таб Валутни курсове:

KurV-png-ch5k

Всички валутни курсове в списъка са изчислени към EUR. При активиране на нова валута е необходимо с бутона Зареди от ЕСВ да се заредят валутни курсове, защото за новата валута в системата няма зададен валутен курс.

Освен като таблица движението на валутата може да се визуализира и графично чрез съответните връзки oт реда: | Tаблица | Линии | Площ | Торта |

KurVV-png-tku2