bgERP.com

Финанси » Валути

money
Модул Валути на bgERP предлага предварително дефинирани над 30 валути:

valuva-jpg-mhtz

Активни по подразбиране са само националната валута (BGN) и двете най-често използвани в България валути (EUR и USD).
  

Активиране и добавяне на валути

Потребители с роля admin, ceo или currency могат да активират и добавят валути.
Валута от списъка се активира с клик върху иконата (сиво-синята изгасена крушка) срещу името ѝ.
Нова валута се добавя от Финанси » Валути » Списък и бутон Нова валута:

advalu-jpg-4ix6

В заредената форма, полетата Име и Код на валутата (международен код на съответната валута) са задължителни за попълване. След като е добавена в списъка, новата валута може да бъде активирана.

Всяка активна валута автоматично става и перо в номенклатура "Валути" на счетоводната система.

Валутни курсове

Страницата поддържа списък на валутните курсове изтеглени за активните валути автоматично от системата. Валутни курсове могат да се заредят и ръчно от потребител чрез бутона Зареди от ЕСВ в таб Валутни курсове:

balkuri-jpg-wyfz

Всички валутни курсове в списъка са изчислени към EUR. При активиране на нова валута е необходимо с бутона Зареди от ЕСВ да се заредят валутни курсове, защото за новата валута в системата няма зададен валутен курс.

Освен като таблица движението на валутата може да се визуализира и графично чрез съответните връзки oт реда: | Tаблица | Линии | Площ | Торта |

kurvakur-jpg-cw8u

Индекси

Поддържа се регистър на най-важните финансови и валутни индекси, които се изтеглят през Интернет чрез бутоните: Зареждане EURIBOR,Зареждане EONIA и Зареждане SOFIBID и SOFIBOR:

indexival-jpg-15i8

Потребител с роля admin може да добавя записи от формата заредена с бутон Нов запис:

indene-jpg-u2x8