bgERP.com

Правила за пълнотекстово търсене в bgERP


На много места в bgERP има полета за търсене в масиви от информация по ключови думи:

papkiiSa6o-png-4t5q

От меню Документи » Всички » Търсене може да се търси във всички документи:

sershe-png-euji

Ето правилата за по-лесно намиране:

1. В търсачката могат да се напишат една или няколко ключови думи. Търсачката ще намери документите, които ги съдържат всичките.
 
2. Търсачката поддържа транслитерация. С едни и същи ключови думи могат да се намерят както текстове на кирилица, така и текстове на латиница, като преобразуването между латиница и кирилица е по най-разпространените стандарти. Например 'Шостакович' освен документите на кирилица ще открие и тези, които съдържат 'shostakovich'.

3. Не се прави разлика между малки и големи букви. Например 'иван' ще намери документи които съдържат както 'Иван', така и 'иван'.

4. По подразбиране думите от заявката хващат всички започващи като тях думи в текстовете на документите. Например 'Зна' хваща 'знаме', 'зная', 'знатен' и др., но не и 'познавам'.

5. Ако искаме да намерим точна дума или израз, трябва да го оградим в нормални двойни кавички ". Например '"знаещите хора"' ще намери документите, които съдържат точно този израз.

6. Ако искаме дадена дума да не присъства в намерените резултати, поставяме знак минус слято пред нея. Например 'знам -мога' ще върне документите, където се съдържа думата 'знам', но не се съдържа думата 'мога'.

7. Ако искаме да заменим произволен набор от символи в дадена дума или израз се използва знакът звездичка *. Например '*308463' ще намери документи в които присъстват числа, завършващи на 308463, като например телефонния номер '+359888308463'.
По този начин трябва да се търси в по-дълги от 10 символа изрази, когато търсеното значение не е в началото на израза.

Освен търсенето по ключови думи, bgERP предлага и голям набор от Филтри, с помощта на които да се извлича конкретна информация. Според съдържанието на страницата, за която са предназначени, видът им и използваните в тях показатели могат да бъдат различни:

filtree-png-c0bz

searsh4-jpg-uitg

Търсачките и филтрите в bgERP са с изключително опростен и достъпен интерфейс. Могат да се използват самостоятелно и в различни комбинации. Чрез тях се улеснява работата със системата, и е възможно максимално бързо да се достига до желаната информация.