bgERP.com

Конфигуриране събирателен имейл за postfix


Предполагаме, че domain.com е домейна на който ще се получават писмата ви. А пощенската кутия в която ще влиза всичко изпратено до domain.com е catchall@domain.com.
 

Задаване на postfix да приема писма за вашия домейн

За да се укаже, че имейл сървъра от който ще теглим писмата да отговаря за домейна ни е необходимо да добавите domain.com в файл:
/etc/postfix/main.cf
променлива:
virtual_mailbox_domains = .... domain.com

Пощенска кутия

Във файл:
/etc/postfix/vmailbox
добавете ред:
@domain.com    domain.com/catchall/
За да запишете промяната в базата, която се чете от postfix-а трябва да изпълните командата:
postmap /etc/postfix/vmailbox
Така в този вид всичко, което се изпраща до @domain.com ще се записва в директория:
domain.com/catchall/, която е поддиректория на зададеното във файл /etc/postfix/main.cf

virtual_mailbox_base = /var/mail/vhosts/
Резултата, е че писмата отиват в:
/var/mail/vhosts/domain.com/catchall
Дотук имаме прието писмо и за да го изтеглим ни е необходима система за оторизация.

Използване на Dovecot

Конфигурационният му файл се намира обикновено в:
/etc/dovecot.conf
В него най-интересни са 3 параметъра:
mail_location = maildir:/var/mail/vhosts/%d/%n/
в по-стари версии:
default_mail_env = /var/mail/vhosts/%d/%n/
Което показва, че потребителя catchall [аt] domain.com получава достъп до:
/var/mail/vhosts/domain.com/catchall
където както видяхме по горе се събират писмата му

Параметъра:
auth default {
  mechanisms = plain
}
означава че паролите се записват в чист вид в файла passwd. За повече информация относно другите механизми за кодиране на паролите http://wiki.dovecot.org/Authentication/Mechanisms

В следващият параметър се задава местонахождението на файла с потребителите и паролите:
passdb passwd-file {
    args = /etc/dovecot/passwd
  }
В нашият случай той трябва да съдържа ред от вида:
catchall@domain.com:{PLAIN}password

www.postfix.org