bgERP.com

Подсистема за управление на блог


Блогът, като форма на интерактивна комуникация с посетителите на сайта е удобно средства за проучване на тяхното мнение и съобразяване на развитието на бизнеса с него. Към корпоративния сайт изграден с подсистемата за CMS на bgERP, може да бъде създаден и блог. Това е възможно от Сайт » Блог.

Статиите в блога се публикуват в категории, които се създават свободно по преценка на авторите на сайта. Една статия може да се публикува в една или повече категории. Създаването на категории става от таб Категории:

kategore-jpg-bz3o

В страницата с бутон Нов запис зареждаме форма и създаваме категория:

kateadekata-jpg-0a8l

Добавянето на статии в блога става от таб Статии и бутон Нов запис:

blogstatesta-jpg-m8ug

Попълваме заредилата се форма, като посочваме категории в които ще се публикува статията и определяме режим за коментари:

addstateadd-jpg-d9gd

От падащият списък срещу поле Състояние избираме дали да запишем статията в чернова или направо да я публикуваме. Оттук е възможно и оттеглянето на статията. Системата автоматично анализира текста на статията и си подготвя набор от ключови думи свързани с нея, които да ползва при търсене в сайта.
Публикуваната статия се визуализира в сайта и освен в определената и категория може да бъде намерена в списъка от всички статии и автоматичният месечен архив, който се създава за публикуваните през месеца статии:

blog-in-jpg-cy2g

В случай, че сме разрешили коментари, под статията се зарежда поле за добавяне на коментари от потребителите на сайта:

blog-koment-jpg-2c79


В блога, може да има списък с препратки към други блогове или Интернет ресурси. За да се визуализират в страницата, те трябва да се добавят в списъка на таб Препратки и да са в "Активно" състояние.