bgERP.com

Потребителски профили


При регистрирането на потребител в системата за него се създава личен профил. От профила си потребителят може да извършва различни действия и да задава лични настройки, които да използва при работата си в системата.

Профили

Страница Профили на Визитника съдържа списък с профилите на потребителите на системата:

profilter-jpg-3n7v

Записите в списъка са генерирани автоматично при създаване на потребител в системата. Профилът на всеки потребител в bgERP (съдържащ имената, снимката, контактните и потребителските му данни) е достъпен и може да бъде зареден чрез клик върху потребителското му име (ник) в списъка. До ника на потребители, които са в болничен, отпуск или командировка, има бутон за информация. С филтъра за статус може да се изведат отсъстващите по съответната причина.

profnatal-png-o0u5

Персонални настройки на потребителския профил

След като бъде регистриран в системата всеки потребител има възможност да направи свои персонални настройки, които в бъдеще ще използва при работата си в системата.

Чрез бутон Редакция във визитката си потребителят може да зареди формата за запис и редакция на контрагент - Лице и да въведе и промени първоначално въведени за него данни. Част от въведените данни - име, адрес и др. ще се отразят и в потребителския му профил. Във визитката на контрагент - потребител на системата е наличен бутон Профил, който зарежда профила на потребителя:

nataliviz-jpg-7tyv

Профилът на потребител е достъпен от всяко място в системата, където е цитирано потребителското му име (ник). То е линк към профила на потребителя.

От собствения си профил - линка (смяна), текущия потребител може да промени паролата си за достъп в системата:

passchang-jpg-rp8n

Бутон Персонализиране в изгледа на профила, зарежда форма, чрез която всеки потребител може да направи свои настройки за:

  • потребителски интерфейс

perisoni1-jpg-3qwo

В полето Портал на секция Вътрешен изглед, потребителят може да избере от няколко възможни начина на подредба на портала:

portipo-jpg-dpsh

  • настройка на известяванията (зададените оттук лични настройки на известяване се прилагат за цялата система - всички нишки и папки до които има достъп текущият потребител и са с най-нисък приоритет):

personi2-jpg-3rba

  • Брой на показани документи в нишка:

personi3-jpg-dq6e

  • пощенска кутия и текстове по подразбиране - на български и английски за изходящите имейли:

personi4-jpg-t8h4
personi5-jpg-4pze

  • Брой символи от името на артикула, които да се визуализират в името на продажбата и типовете събития, които да се показват в календара:

kalendoper-jpg-3pv5

  • настройка за получаване на известия от отдалечени системи, фирмена бланка за изходящите си документи - на български и английски, задаване на звукова сигнализация при получаване на известие, клавишни комбинации за бързо избиране на бутони:

blankfir-jpg-1hm2

  • настройка на сигнализацията при получаване на известия, настройки за експорт в CSV:

signalio-jpg-bp70

Потребител с роля admin има достъп до профилите на всички потребители. От формата зареждана с бутон Персонализиране той може да направи изброените настройки за всеки потребител на системата. Освен за отделен потребител той може да зададе и настройки за роля, както и за цялата система. Например ако искаме някой екип, локация или определена група потребители да използват различна фирмена бланка, това трябва да се укаже при персонализирането на личните профили и роли.