bgERP.com

Работа с имейли

   
В наши дни имейлът се използва като основно средство за писмена комуникация между бизнес партньори. bgERP разполага с мощна подсистема за управление на електронните писма: работа с много акаунти, лесно създаване на вътрешни кутии, автоматично разпределяне по папки и нишки на входящите имейли, генериране на стандартни текстове за изходящите имейли, показване в системата на повече от 200 типа прикрепени файлове и множество други улеснения.

Тази глава от документацията на bgERP включва статии за:


Вижте и встъпителен урок, за работа с имейлите в bgERP: