bgERP.com

Прикачане на файлове и документи


Прикачане на файлове

Вече споменахме, че във формата за създаване на изходящ имейл се поддържа пълната функционалност на редактора за писане на текст с който разполага bgERP. Това позволява изключително лесно и бързо добавяне на файлове и документи още в текста.
Могат да се добавят файлове от съществуващите в системата, от локалното устройство или чрез посочване URL на файла. Добавянето става чрез бутона за добавяне на обект. В подготвеният имейл се генерират линкове към включените в текста обекти. Ако имейлът бъде изпратен чрез бутона Изпращане във формата за създаване, потребителят няма да получи прикачени към писмото файлове, а само линкове към тях, с които може да ги разгледа и свали.

При стартиране на изпращане на активирано писмо, системата позволява допълнителни възможности. Текста на писмото се анализира и съдържащите се в него обекти - файлове и документи се показват във формата за изпращане с възможност за отбелязване за изпращане с чекбокс пред всеки от тях. Ако не бъде поставена отметка, контрагентът ще получи само линк към съответния обект, чрез който може да го прегледа и свали. Когато е поставена отметка в чекбокса, маркираният файл ще се прикачи към имейла и освен линк, контрагентът ще получи и файла.

senmile9-png-5qdq

Прикачане на документи

Могат да се добавят документи от системата чрез цитирането им в текста или с използването на бутона за добавяне на обекти. Получателят на писмото може да зареди за преглед изпратеният му документ дори и да не е потребител на системата. Изпращането е аналогично на изпращането на файлове. Ако имейлът, в който сме добавили документ от системата се изпрати чрез бързо изпращане, контрагентът ще получи само линк към съответния документ, откъдето да го разгледа. Когато такова писмо се изпраща чрез разширено изпращане за всеки включен документ е добавена възможност за записването му в *.pdf и изпращането му като прикачен файл. За всеки документ е добавен и съответен чекбокс.