bgERP.com

Предимства и недостатъци на bgERP


plus-and-minus

Преди да започнете проект за внедряване на bgERP във вашата организация, е добре да се запознаете с потенциалните предимства които ще получите в сравнение с други подобни системи, както и с евентуалните проблеми с които ще се сблъскате.

Предимства


+ Гъвкава организация на потребителите в системата
Използването на роли с наследяване за определяне правата за достъп до функциите на приложението и лесното споделяне на документи и папки, дава възможност много потребители да работят в системата, без фирмената сигурност да бъде застрашена.

+ Достъпът до всички документи е "на върха на пръстите"
Организирането на всички документи в папки и нишки от документи с обща тема (подобно на Фейсбук и Интернет форумите) позволява лесно да се проследи хронологията на всеки един бизнес-процес, отразен в системата.

+ Лесен достъп от всякакви устройства
bgERP е напълно web-ориентирано приложение, работещо през стандартен браузър (клиент). Пълната функционалност на системата е лесно достъпна от всякакви клиентски устройства, имащи свързаност към Интернет, без да се налага инсталирането и поддръжката на някакъв специален софтуер. Не са необходими никакви плъгини, разширения, ActiveX, Silverlight, Java аплети и др. за работата с bgERP. Част от системата може да функционира дори и без JavaScript.

+ Предимствата на уеб интерфейса
Използвате навиците си за сърфиране в Интернет:
  • Може да се връщате назад и да вървите напред в "историята";
  • Може да отваряте много табове и прозорци на системата в браузъра;
  • Може да маркирате по-интересните документи, за да ги запазвате или да ги споделяте с членове на екипа.

     
+ Минимални грижи за клиентските машини
Модерните браузъри се разпространяват безплатно и са част от почти всяка десктоп или мобилна платформа. Лесно може да добавяте асоциирани потребители от партньорски фирми, без да се налага те да си инсталират допълнителен софтуер или да бъдат обучавани на място.

+ Ниска цена за придобиване
Освен че bgERP се разпространява безплатно и цената за придобиването му се формира единствено от сравнително не-високите разходи за внедряване, сървърната част на системата също не изисква никакъв платен допълнителен софтуер за работата си. Единственото което е необходимо е MySQL 5, PHP 5.3+ и няколко допълнителни програми, също имащи свободни лицензи.

+ Лесна промяна и нагаждане спрямо нуждите на бизнеса
Софтуерната рамка (framework) върху който е базирана системата, е създаден с основна цел - лесна промяна и надграждане на съществуващия код. GPL v3 лиценза дава възможност много програмисти да разглеждат, изпробват и усъвършенстват кода. Също така позволява да се пишат добавки към системата, които отговарят на конкретни нужди за управлението на бизнеса.

Недостатъци


- Невъзможност за "заличаване на следите"
Системата не е подходяща за фирми от черната икономика. Всички действия в системата се записват, но съвсем малка част от тях могат да се изтрият. След като се активират, документите в системата не могат да се променят, нито да се изтриват, а само да се "оттеглят".

- Сложен интерфейс
При първата си среща с интерфейса на bgERP вероятно ще сте объркани, защото в него има твърде много бутони и връзки. Причините за това са две:

  • bgERP интегрира много богата функционалност. Поради това, че системата е свободна вие получавате при инсталирането и всичките над 100 модула. Освен това системата е силно интегрирана - действията в един модул оказват влияние и в други модули.
  • Когато разглеждате системата за първи път, вие сте с роля admin и/или ceo. Тези роли имат големи права и вие може да правите всички възможни действия с информацията от системата. При реално използване на системата, част от модулите могат да се забранят, а потребителите с по-ниски права ще виждат само действията, които са присъщи на тяхната роля.

     
Като цяло трябва да отделите повече време за разучаване на документацията и експерименти със системата. Разработчиците на bgERP работят постоянно по усъвършенстване на потребителския интерфейс, затова той ще става все по-лесен за разучаване.