bgERP.com

Получаване и разпределяне на имейлите

Имейл подсистемата анализира постъпващите електронни писма, извлича съществената и важна информация и я вкарва в стандартен за bgERP шаблон. Входящите писма автоматично се разпределят по папките и нишките на модул Всички. Разпределението се извършва по набор от критерии с определен рейтинг (виж Рутиране на имейлите).

За всяко получено в определена папка или нишка писмо, съответните потребители с достъп до тях получават известия в списъка Известия в портала на системата. Най-новите и все още неотворени от потребителя известия са най-отгоре в списъка Известия и са удебелени:

notidrink-jpg-1hmf

  • когато полученото писмо става начало на нова нишка в папка, на която потребителят е отговорник или му е споделена - известието е от вида: "Отворени теми в "Име на папката"", и е линк към папката, в която е новата нишка;
  • когато писмото е получено като отговор на друго - във вече съществуваща нишка, в която потребителят е създал какъвто и да е документ - известието е от вида: "@system добави входящ имейл в "Заглавие_на_нишката"", а клик върху нея зарежда нишката, в която е разпределено писмото; ако нишката е по-дълга - т.е. в нея има повече документи, то самото писмо е на фокус и в първите няколко секунди е осветено в жълт цвят.

     
Отварянето на писмото става чрез избор на реда му от списъка с документи в нишката.

papkadrink-png-7i4e

Стандартните полета: Относно: (събджект), Получател, Изпращач, Дата са разположени в заглавната част на писмото. Там е и списъкът с всички Прикачени към писмото файлове:

openleterdrink-png-sfx0

Бутонът Изглед над заглавната му част на имейла показва оригиналния, форматиран HTML изглед на писмото. Ако писмото няма HTML част, името на бутона е Детайли, но и в двата случая се зарежда екран, в който на разположение е ред с минитабове:

htmlleter-png-p3xd

С тяхна помощ се извежда подробна информация за писмото, неговата текстова част, приложените файлове, пълна системна информация (хедъри и сорс) на имейла. Над името на писмото, отворено в режим Изглед е бутон Сваляне, позволяващ изтеглянето му в .eml формат.
Клик върху прикачен файл го отваря за преглед в системата. Отново на разположение е ред от минитабове за извличане на подробна информация за файла. Бутон Сваляне служи за локално изтегляне на файла. Бутон Pixlr зарежда файла в графичен редактор, а ако имаме инсталиран софтуер за оптично разпознаване на текст с бутон OCR може да се извлича текст от прикачения файл:

gragrafa-png-zq9z

Във входящите имейли е вградена и функция за автоматичен превод от английски. При получаване на имейл на английски, в изгледа му е активен бутон Превод, чрез който текстът на имейла се превежда и връща в оригинално състояние с възможностите, с които разполага Google

vhomeiengl-jpg-4rma

Преместване на имейл

За да се използва и усъвършенства системата за автоматично разпределение, а чрез нея и работата с имейлите понякога се налага и участието на потребителите.
Имейлите винаги трябва да се поставят в правилните папки. Ако писмото е от фирма и е свързано с бизнеса, то следва да бъде преместено в папката на фирмата. Системата се опитва да определи автоматично, по правилата за разпределение (рутиране) на имейлите, папката в която да постави входящият имейл. Ако писмото е адресирано до конкретен потребител, тя ще го постави в неговата папка. Ако той го премести в друга папка, следващите писма от подателя адресирани към същия потребител ще отиват в другата папка. Писмата, които не могат да бъдат автоматично разпределени остават в папка Несортирани.
Преместването на имейл се извършва от бутон Преместване. Той зарежда съветник за избор на съществуваща или създаване на нова папка, в която да се премести имейла.

mestim-jpg-7389